Kuperad bana ?

Hål nr 15, Hcp 1, 402m uppför… måste ta i lite…